POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy: są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach RODO.

Dane administratora danych osobowych: IWOMAR Marek Godlewski, ul. Wrocławska 13B, 55-095 Długołęka

Inspektor ochrony danych: Marek Godlewski, ul. Wrocławska 13B, 55-095 Długołęka tel. 605-951-585, e-mail: biuro@iwomar.eu

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
Dane przetwarzane są w ramach:

-wykonania usługi lub podjęcia działań niezbędnych do wykonania usługi np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu umówienia pojazdu lub wykonania usługi oraz odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
-marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: zabezpieczenia i dochodzenia / windykacji ewentualnych roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, badania satysfakcji klienta.

Lokalizacja

ul. Wrocławska 13 B
55 – 095 Długołęka

Godziny Pracy

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 16:00